Пьотр Ейдс

  Президент

Дипломирал се от факултета по Информатика на Варшавския Университет, специалност Изкуствен Интелект, Пьотр Ейдс е известен като автор и съавтор на многобройни публикации на теми свързани с информационните технологии и теорията за проучване на пазара.В миналото е бил академичен преподавател.Той е член на Европейската Асоциация за Проучвания на Общественото Мнение и Маркетингови изследвания(ESOMAR).Президент е на Гемиус от Декември 2011.

Женен е за Агнежка и има две деца-Карол и Оливия.Пьотр е човек с всестранни интереси-проявява страст към история на Втората Световна Война, математическа логика, 8 и 16 битови компютри.Освен това е активен спортист, редовно участва в маратони и е сертифициран футболен рефер.