Вие се намирате тук: Новини -> Архиви

Как да оптимизирате рекламния инвентар на Вашия уебсайт?

2013-07-25

Как да увеличите продажбите и да избегнете неизпълнението на планa на кампанията? Какви са начините да повишите цялостното представяне на вашето рекламно пространство и общите ви приходи? Томс Пандерс, International Publishers Segment Manager в Гемиус, съветва медиите за начините да подобрят бизнеса си.

Рекламата е основен източник на приходи за всяка независима интернет медия по целия свят. Има няколко случая в Европа, в които уеб сайтове са успели да установят добри абонаментни модели за платено съдържание като алтернатива. Обикновено това са сайтове с определена насоченост и съдържание, като спорт или бизнес и имат лоялни потребители, които са готови да плащат за разследваща журналистика. Независимо от това, рекламата изглежда остава основен стимул за бизнеса на новинарските медийни портали. Със засилено внимание върху интернет аудиторията и проактивни продажби, спечелването на водеща позиция като портал става възможно, което от своя страна е един от основните фактори за успех.

Най-популярните модели на продажби на реклами в интернет са CPM (цена на хиляда импресии) и CPC (цена за клик). Проблемите се появяват, когато пъблишърите трябва да планират и двата вида кампании едновременно. Решенията зависят от възможностите на рекламния софтуер (банер системата), който позволява доставянето на рекламните формати и отговаря за управлението на рекламния инвентар на медията. Освен това, трафикът на уебсайтовете, принадлежащи на медията или медийната група, се променя ден за ден. При новинарските портали има значително по-малко трафик през почивните дни, а  броят на посетителите от понеделник до петък също не е постоянен.

Това означава, че потенциалът на рекламните продажби също се променя. Като се вземе предвид факта, че някои импресии вече са заети от съществуващите кампании, без подходящи инструменти за изчисление става изключително трудно да се определи какво остава за продажба.

Използвайте инструменти прогнозиращи инвентара и предсказващи изпълнението на кампаниите

За да се увеличат продажбите и за да се избегне недостатъчно изпълнение на планове на кампанията, медиите трябва да се възползват от инструментите за прогнозиране на инвентар и предсказване на кампании. Прогнозирането на инвентар дава ясна представа за това колко импресии са свободни за продажба на вашите уебсайтове. Това е основната базова информация, когато се занимавате с продажби: трябва да знаете какви позиции може да предложите и какви обеми в момента са на разположение. При получаване на оферти от рекламодатели с точни изисквания (гео таргетиране, ограничаване на честотата и т.н.), пъблишърите ще могат да проверят дали определена кампания може да бъде доставена. Разширено прогнозиране на инвентара ще предотврати опасността от неизпълнение на плана на дадена кампания и няма никога повече да ви се налага да съжалявате.  Adserver системата ще ви предупреди предварително ако нещо не може да бъде доставено и ще има достатъчно време плановете да се коригират.

Подобрете цялостното представяне на вашето рекламно пространство и инвентар
Ясен дизайн на уебсайта: пъблишърите не трябва да се страхуват да  преместят, преоразмерят или да изтрият рекламни позиции, според базата исторически данни относно техните CTR-и (click-through rate). Натрупаните статистически данни от всички предходни кампании предоставят ценна информация, която позволява да се вземат такива решения. От съществено значение е рекламните позиции с ниски CTR-и в текущи CPC кампании да се идентифицират и да се прегрупират, за да се преобразуват в по-големи формати. Рекламните позиции стават по-eфективни, когато бъдат преместени по-нагоре на страницата. Това подобрява техния in-screen коефициент (коефициент на видимост). Прегрупирането на позиции може да доведе до увеличаване на общия брой кликове на сайта. В крайна сметка, приходите от CPC се увеличават, а по-големият дял на по-големи позиции привлича повече брандинг кампании (кампании за налагане на марката).

Увеличете общите ви приходи
Медиите трябва да оптимизират използването на своето рекламно пространство на база еСРМ (цена на хиляда импресии). Необходимо е да се установи къде трябва да се поставят определени кампании с цел повишаване на общите приходи и да се включи автоматична еСРМ оптимизация за негарантираните кампании. Въз основа на  статистиката за позициите на eCPM, пъблишърите могат да оправдаят или да променят разпределението на инвентара, според различните видове кампании. Намирането на "сладките места" за пърформанс кампаниите позволява по-голяма гъвкавост при смесването на  CPM със CPC кампании. Това би позволило свалянето на пърформанс кампаниите от топ премиум позициите или конкурирането с тях на база ясни eCPM показатели (eCPM бенчмаркове). В резултат на това, медиите имат повече приходи от същите кампании, но с по-малко доставени импресии. Следователно в момента, в който има свободен инвентар, медиите ще могат да обслужват допълнителни кампании, и така да  увеличат на продажбите си още повече.


Трябва да бъде част от дневния ред на всеки пъблишър да премахва неефективните кампании, които не доставят приходи според определените показатели за позиция.  Има автоматични инструменти като например "Най-добре представящ се", които помагат на пъблишърите да редуват кампании в позициите с по-добро изпълнение и да използват най-атрактивните рекламни форми. Въпреки това, ако една кампания все още не може да бъде изпълнена, а медията няма достатъчно инвентар - ще бъде необходимо да се помоли рекламодателя да подобри продуктовата оферта и рекламните форми.

Подобно на инструмента “Best-performing”, пъблишърите могат да направят автоматична оптимизация на eCPM стойностите, за да управляват онези кампании, които предоставят по-добри приходи при по-високи обеми. Но това може да бъде приложено само за негарантирани кампании, когато пъблишърите нямат точно определен план, който трябва да бъде изпълнен.

Обратно към списъка