Вие се намирате тук: Новини -> Архиви

Кликовете върху банери - редки

2013-09-05

Според проучване на Гемиус, стандартните банери продължават да са най-популярният рекламен формат в Централна и Източна Европа, но най-висок среден CTR отбелязват форматите Preroll, Toplayer иInterstitial.

Стандартният банер се използва в 84 процента от всички онлайн кампании, излъчени в Централна и Източна Европа. Голяма част от този тип реклами се наблюдават в Латвия, България, Унгария, Сърбия, Словения и Литва. Стандартните банери също са често използвани и в Румъния, Хърватия, Словакия и Чешката република. Единствените изключения са Полша и Украйна, където в този момент делът на рекламите, които използват този формат във всички сервирани кампании, е по-нисък от средното за целия регион (т.е. 84 на сто).

Оказва се обаче, че не стандартните банер формати, а по-скоро авангардните решения като Preroll, Toplayer или Interstital са форматите, които получават най-много кликове от интернетпотребителите. В Украйна, Румъния, Литва и България с най-висок среден CTR (Average Click Through Rate)- или средното съотношението между броя на импресиите и кликванията върху рекламите – е отбелязан за формата Preroll. Toplayer, на свой ред, е форматът, който е генерирал най-много кликове на словенския, сръбския, хърватския и латвийския пазар, а форматът Interstital - съответно на словашкия, полския и чешкия пазар. Изключение от това правило е Унгария, където най-висок среден CTR е отбелязал рекламния формат Wallpaper.

В анализът участват онлайн рекламни кампании, които са били следени от Gemius в България, Хърватия, Чешката република, Литва, Латвия, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения, Украйна и Унгария. Класирането включва данни за втората половина на 2012.

Горе-посочените данни произтичат от gemiusAdMonitor, подробен доклад за най-популярните рекламни формати, най-често рекламираните индустрии и тенденции в мобилната реклама и обхваща 12 страни от Централна и Източна Европа. Докладът се основава на gemiusDirectEffect, платформа на Gemius за измерване на ефективността на онлайн рекламните кампании, и AdOcean, инструмент на Gemius за управление на рекламно пространство. Докладът се изготвя на 6-месечни цикли от 2011. Може да бъде изтеглен на адресwww.gemius.com.

Обратно към списъка