Вие се намирате тук: Новини -> Архиви

Най-популярните показвани реклами спрямо кликове

2014-01-23

В Полша, Словакия и България онлайн кампаниите са най-често кликаеми. В Полша рекламните формати, различни от редовните банери са по-широко разпространени. Гемиус публикува доклад за най-популярните онлайн рекламни форми в региона на Централна и Източна Европа.

Както може да се заключи от най-новия доклад gemiusAdMonitor изготвен от Гемиус, в Полша, Словакия и България средния CTR е значително по-голям от този на останалите страни в региона. Което означава, че онлайн кампаниите бележат по-голяма кликаемост (CTR е равен на броя кликвания върху рекламата разделен на броя показвания на рекламата; например: ако една реклама има 5 кликвания на 1000 импресии, нейния CTR е в размер 0.5 %, при среден CTR, метриката показва средно за всяка една позиция).

Получените данни от Гемиус за втората и третата четвърт на 2013г. показват, че в Полша средния CTR за онлайн рекламите е 0.46%, в Словакия е 0.43%, в България 0.42%, в Унгария и Румъния 0.30%, а в Сърбия най-малко 0.18% (най-ниския резултат в региона). Показателя се отнася за всички рекламни формати, използвани в интернет. Докладът също така представя данни за традиционните рекламни банери (тип дисплей с различни размери, изразени в пиксели) и формати, като Rich Media (например видео, toplayer, XHTML, наслагващ тапет).

Оказва се, че редовната банер реклама е много по-малко ефективна в сравнение с другите формати, като последните са много по-успешни в ангажирането на интернет потребител по отношение на кликванията. В този контекст трябва да се отбележи, че средния CTR за банер реклами е по-висок в Словакия (0.29%), Полша и България(0.25%), а малко по-ниска в Литва (0.23%) и в Хърватска (0.22%), но и във всички други пазари от Централна и Източна Европа той се записва много ниско (0.13 -0.16%).

- В случая с Полша делът на кампании, използвали мултимедия е изключителен в сравнение с другите пазари. И тъй като ползването на мултимедийни формати обикновено води до по-висок среден CTR, Полша е лидер, когато става въпрос за кликаемост – коментира Тамас Аш, експерт Интернет реклама в Гемиус. – В случая със Словакия средния CTR е най-високия от анализираните пазари, както и за регуларни банери, така и за мултимедия, което води до втория най-висок CTR, въпреки относително малкия дял на мултимедийни импресии – обяви Аш.

Chart 1: Кампании разделени по държави и тип реклама (източник: gemiusAdMonitor, 2013 Q2-Q3)

С посочената по-горе ефективност на мултимедийни формати, все още традиционните банер реклами са по-широко разпространени в региона. Едно от изключенията е Полша, където дяла на банер кампаниите е 66%, а 46% от кампаниите използват други мултимедийни формати. В Полша редовните банер кампании се експлоатират по-рядко, отколкото в съседните страни и постепенно се заменят с разширени, неангажирани формати. Това се вижда добре в данните за такива пазари като Словакия (86% от банер кампаниите срещу 23% от кампании, които използват други формати – rich media), България (90% срещу 32%), Чехия (89% срещу 33%) и Унгария (87% срещу 34%).

Според Тамаш Аш, всички тези показатели показват, че колкото и да е впечатляващ потенциала на небанерните реклами от гледна точка на тяхната вероятна ефективност, банерните кампании са все още по-популярния избор в района на Централна и Източна Европа.

Посочената информация е взета от доклада gemiusAdMonitor, относно най-популярните рекламни формати, индустрии, използващи най-често онлайн реклама, тенденции в мобилната реклама и други. Докладът се основава на анализ на онлайн кампании (gemiusDirectEffect), както и на данни, получени чрез използване на инструмент за цялостно управление на рекламното пространство (AdOcean). Анализът включва 11 страни от Централна и Източна Европа, т.е България, Хърватия, Чешката република, Унгария, Литва, Латвия, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия и Словения.

Докладът е достъпен на: www.gemius.com.

Обратно към списъка