Вие се намирате тук: Новини -> Архиви

Как да превърнем информацията в успешен бизнес?

2014-02-17

 

 

 

Въпреки че съществува генерална дискусия относно значението на информацията за бизнеса, един по-важен проблем бива игнориран. Компаниите винаги са събирали информация, но с прекомерното и прерастване и преминаване под формата на така наречената Big Data(Големите Данни), това което е от значение в борбата за успеха е качеството на информацията и възможността за анализирането й - пише  Томас Лечович, бизнес съветник към Гемиус.

 

Ако желаем да идентифицираме ресурсите с най-голямо значение за бизнеса днес и източниците на приемущество пред конкуренцията, то информацията със сигурност ще бъде на едно от първите места. Информацията - нейното качество, стандарт за съхранение и умението да бъде обработвана и анализирана- е най-ценния капитал. Все по-напредващия  процес на глобализация и разпадащите се граници на международната търговия означават, че изпреварването на конкуренцията става все по-голямо предизвикателство. Вече цената или държавата, от която идва продукта или услугата не са от значение.

В съвременната икономика, постигането и поддържането на приемуществото пред конкуренцията се основава на няколко качества, като способността за бързи реакции и навременен достъп до релевантна информация.

 

Поток на информация

 

Според IDC (Международна Информационна Корпорация), до 2020г. в глобален мащаб ще сме акумулирали 35 зетабайта (т.е. 35 милиарда тарабайта ) от натрупана информация, което ще представлява 44-пъти увеличение на количеството информация през 2009г. Повечето аналитици вярват, че дори толкова много като 85% от цялата нова информация  е несистематизирана, т.е. текст, мрежови регистри, видео файлове или снимки, в същото време бизнеса все повече разчита на решения в реално време базирани на непосредствен отклик на даден откъс информация.

 

В обширното море от информация на Големите Данни (комплект от данни акумулирани и складирани от организациите) инструментите, които са на първо място дават възможност за бърз анализ и селектиране на информация според заключенията за нейното качество, практичност и достоверност. Тези инструменти трябва да бъдат употребявани за тактично планиране и съставяне на стратегия.

 

 

Започна в Америка

 

Въпросът, обаче, не е в теорията. Става въпрос за приложението на знанието в практически решения. Първата успешна кампания на Барак Обама вече показа на бял свят  колко дълбоки са промените в медията и комуникационните канали. Кампанията му за преназначаване, от своя страна, перфектно илюстрира как набор от акумулирана информация може да бъде ефективно употребена за бързо и енергично набиране на средства за финансиране на кампанията и точно целенасочване на посланието на кампанията към селектирани американски гласоподаватели. Най-важното в случая е начинът, по-който президентските кампании бяха проведени. Това беше първото доказателство, че телевизията е загубила мястото си пред новата медия. Вече не броят на поръчани блокове, излъчени по кабелните телевизии определя превъзходство, а перфектно планирана и осъществена онлайн кампания, включваща социалните мрежи, мобилни приложения, и най-вече, успешно събиране и обработване на информация. Дан Уагнар се превърна в един от безценните, макар и незабележими архитекти на успеха на Обама през 2012г. Щаб квартирата на екипа му от анализатори на данни, работещ за кампанията на Обама, беше 10 пъти по-голям от аналогичната група оглавявана от Алекс Лъндри, работеща за Мит Ромни. Това показва не само мащаба на ангажираност, но най-вече, осъзнатостта на Демократите на огромното значение на новата медия и така наречените Големите Данни в днешния свят. Една избирателна кампания, особено една в такъв мащаб, е в голяма степен сравнима с амбициозно проведена бизнес стратегия. Не случайно корицата на "American MIT Technology Review" (технологично ревю наАмериканския Масачусетски Технологически Институт) изобразява фронтменът на U2 Боно с цитат "Големите Данни  ше спасят политиката".

 

Интернет, включително приложенията за електронна търговия, е перфектен източник на информация за клиентите и естествено място, където тя да бъде приложена на практика. Най-големите играчи като:Amazon,eBay или LinkedIn употребяват тези преимущества, преработвайки терабайти от потребителска информация всеки ден. В eBay 25% от служителите-около 7500 души- са отговорни за анализиране на тази информация. Ефекта от техния труд не се изпозлва само за базов маркетинг, но най-вече за непрекъснато оптимизиране на продуктите(за eBay това означава платформата за онлайн продажби).Въпреки това, растящото търсене на аналитика дава на всеки, без значение на размера на своя бизнес, шанс да се възползва от иновативните инструменти за преработване на Големите Данни и изковаване на обширните запаси от достъпна информация в инструмент за постигане на своя собствен успех.

 

Не само че подобен подход, позволява да поемаме стратегически решения базирани на знание, но също така подобрява грижата за клиента и по този начин затвърждават връзката със същия.Това е възможно благодарение на употребата на електронни комуникационни канали.Сред услугите провеждани или продавани по интернет, най-модерните системи за преработване на информация са способни да предоставят индивидуален профил за всеки един потребител. Информацията може да бъде използвана за оформяне на персонализирано търговско съобщение или дори за предвиждане на настоящите нужди на клиента според поведението му.

 

Търговски практики

 

Компаниите, които са употребили модерните инструменти за анализиране на информацията, която са акумулирали и отчели 5-6% повишаване на рентабилността, в сравнение с подобни компании, които оперират по традиционен модел-т.е. не се възползват от Големите Данни. Това се вижда ясно в резултатите на изследването проведено от Центъра за Дигитален Бизнес към Масачузетския Технологичен Институт(2012). След като продуктите и услугите, предлагани от конкурентни фирми бързо стават подобни една на друга - разтеж в само няколко процента на рентабилността всъщност е огромно предимство.

 

Според Gartner of Stanford, компании, които развиват системи за контролиране на информация от най-високо ниво ще надминат конкуренция с 20% до 2015г. Още повече, McKinsey потвърждава, че организации, които използват бизнас информационна аналитика в процеса на вземане на решения са по-ефективни, а и печелят по-добра възвращаемост на капитала си, в сравнение с тези, които не гоправят.

 

Скорошен доклад компилиран от Института McKinsey ("Големите Данни, новия Граничен пункт на Конкуренцията") твърди, че само в Щатите пазара на труда се нуждае от 140 до 150 хиляди служители специализирани в събирането на информация, и още 1,5 милиона мениджъри, които да анализират събраната информация, за да бъде годна за употреба от бизнеса. Това рисува картина на голям потенциал и предизвикателство за пазара, който е Големите Данни. Защото голям процент от пазарните тенденции, най-вече тези в сектора на ИТ приложенията, се раждат с САЩ, можем лесно да достигнем до извода, че скоро тези практики ще са валидни и за Европа. В последствие те са важна прогноза за Българския Бизнес.

 

***

Бизнес организациите събират все по-големи порции от данни, както вътрешни за организацията така и такива, идващи от пазара. Големите Даннисами по себеси съществуват от доста време, но предизвикателството е в това, тя да бъде употребена умело, да бъде обработена бързо, за да може след това да бъде употребена в полза на бизнеса чрез най-подходящите аналитични инструменти.

 

 

Употреба на Големите Даннипо свете (в проценти)

 

Никакви действия -- 24

Планиране действия -- 47

Спомагателен график и инструменти за имплементация-- 28

Източник: "Аналитика: Истинския свят на Големите Данни. Как иновативните предприятия извличат полза от несигурни данни". IBM, юни 2012

 

Източници на Големите Данни(в проценти)

 

Трансакции* -- 88
влизане в интернет -- 73

Събития  -- 59
Електронни пощи -- 57
Социална медия -- 43

 

*данни от съвременни бизнес дейности (т.е. какво,как и колко е купено от потребители/бизнес партньори)

 

Източник: "Аналитика: Истинския свят на Големите Данни. Как иновативните предприятия извличат полза от несигурни данни". IBM, юни 2012

 

 

Обратно към списъка