Вие се намирате тук: Изследвания

Изследвания

Изследванията, предлагани от „Гемиус”, могат да се разделят на следните групи:

Изследване на трафика на сайтове и популярността на интернет приложения:

gemiusTraffic – фокусирано върху сайта изследване, което наблюдава използването му и предлага анализ на поведението на интернет потребителите

gemiusAudience – фокусирано върху потребителя изследване, което се състои от комплексно измерване на интернет аудиториите

Изследване на ефективността на онлайн рекламни кампании:

gemiusEffect – най-пълният анализ на ефективността на онлайн рекламни кампании, който се състои от три модула:

  • gemiusDirectEffect изследва пряката реакция към Вашата рекламна кампания онлайн и измерва директно поведението на интернет потребителите
  • gemiusBrandingEffect показва доколко ефективно е възприета рекламната кампания
  • gemiusProfileEffect представя анализ на социо-демографския профил на интернет потребителите, до които е стигнала дадена онлайн рекламна кампания.

Задълбочен поглед към уеб сайтовете

gemiusProfile - изследване на социо-демографския профил на потребителите на сайта

gemiusHeatMap – изследване, което дава информация за най-популярните вътрешни линкове на Вашия сайт

gemiusFGI – качествено изследване, което се провежда с фокус групи с помощта на инструмент, подобен на чат

Други изследвания и продукти:

gemiusAdHoc – изследване по искане на клиента, създадено според индивидуалните потребности

gemiusGeo – база данни за гео локализация

Маркетингово изследване – извършвано с помощта на интернет