Вие се намирате тук: Изследвания -> gemiusAdHoc

Какво е gemiusAdHoc

Интернет изследване от този вид може да отговори на следните въпроси:

  • Каква рекламна форма да използвам за дадена интернет рекламна кампания? Коя рекламна форма ще бъде забелязана най-добре от моята целева група?
  • Какво е спонтанното и подпомогнатото разпознаване на търговското име – както за нашата марка, така и за тази на конкурентите -  сред интернет потребителите?
  • Донесе ли промяната в нашия сайт желаните резултати?
  • Какво е нивото на удовлетворение сред интернет потребителите?
  • Как интернет потребителите преценяват съдържанието на нашия сайт в сравнение с конкурентни сайтове?
  • Други въпроси, свързани с интернет аудиторията.

Изследванията на търговски марки или на удовлетвореност могат да се извършват циклично, за да се проследят променливи тенденции в метриките.

Изследванията gemiusAdHoc се представят във вид на отчет.

Ако Ви е необходима допълнителна информация, можете да се cвържете с „Гемиус”.