Ползите от изследването gemiusAdHoc

Интернет е единствената медия, която ни дава възможност бързо да получим информация по интересуващи ни въпроси. Естеството й е такова, че ако въведем промени, можем веднага да наблюдаваме ефекта им в реално време. Количественото изследване gemiusAdHoc дава ценни познания за различни социо-демографски групи много бързо и на ниска цена.

Едно онлайн изследване е по-икономично от традиционните офлайн методи. Отпада необходимостта от събирането на стотици въпросници или от служители, обслужващи телефонни линии. Това позволява на клиентите да пестят пари и време. 

Размерът на аудиторията, ползваща интернет, се увеличава бързо и непрекъснато, което я прави все по-ценен сегмент в целевата група на много компании. Изследването gemiusAdHoc е бърз и лесен начин да се измери мнението на тези потребители. С негова помощ се измерват множество различни параметри в зависимост от текущите потребности на клиента.

Допълнителна информация за изследването gemiusAdHoc можете да получите от contact@gemius.bg