Методология на gemiusAdHoc

Инструментът, който се използва в изследването gemiusAdHoc е онлайн анкета, излъчвана на произволна извадка интернет потребители (всеки n-ти потребител), посетили даден сайт или група от сайтове. Възможно е анкетираната аудитория да се ограничи до рамките на конкретната целева група, която ни интересува. След това извадката се попълва от цялото население интернет потребители.