Демонстрация на gemiusAudience

Искате ли да научите нещо повече за gemiusAudience? Можете да свалите безплатен демо файл и да изследвате възможностите на услугата.

gemiusExplorer

Примерно изследване

За да се запознаете с изследването gemiusAudience и да видите как работи на практика, трябва да свалите посочения файл.

gemiusAudience demo

Формат на файла: zip

Обем на файла: 102 MB 

Ако желаете да получите допълнителна информация или да направите поръчка, можете да се cвържете с „Гемиус”