Вие се намирате тук: Изследвания -> gemiusAudience

Какво е gemiusAudience

Изследването gemiusAudience (gemiusAudience) е стандартът в измерването на онлайн аудитории в цяла Източна Европа. Разработено от „Гемиус” през последните 6 години, изследването интегрира офлайн компонент, фокусирано върху сайта измерване, анкетиране чрез панели pop-up и фокусирано върху потребителя измерване, с цел да помогне на медийни търговци и планьори с данни за онлайн медийно планиране.

Изследването gemiusAudience може да се открие в много страни. На някои пазари „Гемиус” работи с браншови комитети, за да зададе стандартите в медийното планиране онлайн. На други, gemiusAudience се разработва чрез изграждане на консенсус между играчите на пазара.

Изследването дава на собственици на сайтове и медийни агенции практически и лесни за ползване инструменти за онлайн медийно планиране. Данните се предоставят веднъж месечно, а отчетите се правят ежеседмично или ежемесечно. Медийните планьори използват специални аналитични инструменти като gemiusExplorer, за да оптимизират своите рекламни кампании онлайн.

Повече информация за gemiusAudience и философията на „Гемиус” можете да намерите в посочените долу документи.

Философия на „Гемиус” - политики и практики на съвместните браншови комитети

Аспекти на измерването на онлайн аудитории

Ако желаете да получите допълнителна информация, можете да се cвържете с „Гемиус”.