Ползите от изследването gemiusAudience

На всички пазари, където се използва gemiusAudience, изследването пряко допринася за значително увеличаване на средствата за онлайн реклама.

Продуктът gemiusAudience дава на рекламодателите достоверни, прозрачни, съизмерими данни за техните онлайн рекламни възможности.

Изследването прави възможно:

  • идентифицирането на закономерности в използването на уеб сайтове,
  • определянето на дублираща се аудитория на сайтове и други полезни планови метрики (напр. индекс на сходството, обхват и т.н.),
  • определяне на състава на социо-демографската структура на сайтовете,
  • позициониране на сайта на рекламодателя спрямо конкурентите.

Чрез изследване на използването на Вашия сайт и чрез социо-демографски профил на аудиторията му ще можете:

  • да променяте съдържанието на сайта според потребностите на аудиторията му,
  • да определите как най-добре да популяризирате сайта си,
  • да представяте достоверни данни на рекламодателите за своята аудитория и за обхвата на своя сайт.

Ако участвате в изследването gemiusAudience, данните за аудиторията на Вашия сайт ще стигнат директно до онлайн рекламодателите. „Гемиус” работи с всички медийни агенции, като им дава данни от gemiusAudience за целите на медийно планиране и търговия онлайн.