Ползите от изследването gemiusAudience за анализатори на медийния пазар и журналисти

Интернет е обект на непрекъснато растящ интерес от страна на учени, анализатори, журналисти. Продуктът gemiusAudience е безценен източник на знания, който улеснява работата на хората в сферата на информацията. Той обогатява академични дисертации и маркетингови анализи и е в помощ на новините, представяни в традиционните медии. Резултатите от gemiusAudience се публикуват месечно и позволяват на потребителите да наблюдават и формулират реални тенденции в интернет индустрията в Централна и Източна Европа. Всяко представяне на резултатите е придружено от тематични анализи, изготвяни от „Гемиус”, които характеризират различните феномени и тенденции, наблюдавани на онлайн пазара. Можете да ги откриете във вид на съобщения за медиите в секцията Новини и данни.