Ползите от изследването gemiusAudience за рекламодатели

Без съмнение, интернет е технологично най-развитата медия. Аудиторията, която успява да обхване, се увеличава по цял свят. Възползва се от предимствата си на интерактивен канал за комуникация и медия за провеждане на рекламни кампании. Една от отличителните характеристики на интернет е широкият кръг от възможности за измерване, които предоставя тази дигитална медия. Това позволява на рекламодателите да придобият обща представа за проведените онлайн кампании, тяхната ефективност, разходи и т.н.

Как да се гарантира успех в областта на рекламните и маркетингови инициативи в интернет?

Горещо препоръчваме на клиентите си да използват gemiusAudience. Този продукт представлява стандартът в измерването на онлайн аудитории в Централна и Източна Европа и служи за основа на планиране, изпълнение и контрол на рекламни медийни планове онлайн. Има 21 различни индикатора, които позволяват на рекламодателите да оценят стойността на избраните интернет сайтове за потенциално място за реклама на дадени продукти и услуги. Освен това, индикаторите помагат да се вземат оптимални решения при разработването на рекламни стратегии.

Резултатите от gemiusAudience позволяват на медийните специалисти да планират всяка онлайн рекламна кампания по отношение на:

  • избор на място за излъчване на рекламни форми,
  • достигане до целевата група,
  • увеличаване на обхвата на кампанията при групи, към които е насочена,
  • отчитане на проблема с дублиране на аудиторията на сайтовете, подбрани за дадена кампания,
  • тематичен подбор на сайтове за дадена маркетингова акция.

Резултатите от изследването дават на медийните планьори увереност, че решенията им са правилни и основани на достоверни, съизмерими и сигурни данни.