Ползите от изследването gemiusAudience за собственици на интернет сайтове

Приходите от реклама са значителен източник на средства за повечето интернет сайтове. Резултатите от изследването gemiusAudience са в основата на бюджетното планиране на рекламодателите. Изследването дава информация за:

  • социо-демографския профил на потребителите, посещаващи определен сайт,
  • целевите групи, сред които даден сайт се ползва с популярност,
  • ефекта от сравняване на интересуващия ни сайт с конкурентни сайтове,
  • дублиране на аудиторията на няколко сайта, които са на един и същ собственик.

Освен това, резултатите от gemiusAudience позволяват пряка оценка на въздействието на промоционални или популяризиращи дейности за дадена онлайн услуга. Ефективността на дейностите може да се измери например когато се увеличи трафикът (средното време за посетител на даден сайт) или когато нарасне броят на реализираните импресии. Следователно, анализът на резултатите от gemiusAudience позволява оптимизация на маркетинговите дейности на определени интернет услуги.