Участие в изследването

  1. Ако даден уеб сайт желае да участва в изследването, трябва да закупи gemiusAudience и резултатите – само своите или тези за всички сайтове, обхванати от изследването (по избор).

    Уеб сайтът закупува следното:

    Изследването gemiusAudience се извършва за целия сайт или за отделни подсекции, ако е необходимо.

    Клиентите, които закупят резултатите за своя сайт или за всички сайтове в изследването, използват софтуера gemiusExplorer. Всички основни рекламодатели и агенции, които ползват данни на gemiusAudience, ползват и този софтуер за анализ и планиране.

     

За допълнителна информация или подробна оферта можете да се cвържете с „Гемиус”.