Вие се намирате тук: Изследвания -> gemiusEffect

Какво е gemiusEffect

Изследването gemiusEffect дава пълен набор данни за измерване на ефективността на дадена рекламна кампания онлайн. Ние предоставяме много повече от базова информация за това до колко потребители е стигнала кампанията.

  • получавате пълни онлайн медийни метрики за Вашата кампания – аспектът „пряк отговор” от ефекта на кампанията;
  • получавате пълно измерване на ефекта на кампанията върху Вашата търговска марка - аспектът „възприемане на търговската марка” от ефекта на кампанията;
  • получавате пълен анализ на целевата група, до която е стигнала Вашата кампания - аспектът „профил” от ефекта на кампанията.

Изследването gemiusEffect е най-пълният „пост фактум” анализ на ефективността на дадена кампания – по-пълен от изследванията на ефективността на кампании чрез традиционни медии. Използвайки gemiusEffect, можете да разберете дали заделения за Вашата онлайн кампания бюджет е изразходван оптимално. Чрез анализиране на предишни кампании можете по-добре да планирате бъдещи такива.

Изследването се състои от три модула, които при необходимост могат да се поръчат поотделно:

  • gemiusDirectEffect
  • gemiusBrandingEffect
  • gemiusProfileEffect

За да научите повече, вижте презентациите по-долу.

gemiusEffect(2)

За допълнителна информация можете да се cвържете с „Гемиус”