Ползите от изследването gemiusEffect

Изследването gemiusEffect дава пълен набор данни за измерване на ефективността на дадена рекламна кампания онлайн. Ние предоставяме много повече от базова информация за това до колко потребители е стигнала кампанията.

 • получавате пълни онлайн медийни метрики за Вашата кампания – аспектът „пряк отговор” от ефекта на кампанията;
 • получавате пълно измерване на ефекта на кампанията върху Вашата търговска марка - аспектът „възприемане на търговската марка” от ефекта на кампанията;
 • получавате пълен анализ на целевата група, до която е стигнала Вашата кампания - аспектът „профил” от ефекта на кампанията.

Изследването gemiusEffect е най-пълния „пост фактум” анализ на ефективността на дадена кампания – по-пълен от изследванията на ефективността на кампании чрез традиционни медии. Използвайки gemiusEffect, можете да разберете дали заделения за Вашата онлайн кампания бюджет е разходван оптимално. Чрез анализиране на предишни кампании можете по-добре да планирате бъдещи такива.

Какви ще са ползите от провеждане на изследване gemiusDirectEffect?

 1. Получавате подробни данни за Вашата кампания (в реално време):

o   брой интернет потребители, посетили Вашия сайт благодарение на кампанията;

o   брой осъществени посещения и времето, което посетителите са прекарали на Вашия сайт;

o   действията на интернет потребителите на Вашия сайт;

o   CTR (Click Through Rate – процент на кликванията) за различни онлайн рекламни форми;

o   анализ на поведението на интернет потребителите, които са цел на Вашата кампания;

o   географски анализ на прякото въздействие на кампанията.

                       Тъй като данните се събират в реално време, имате възможност да оптимизирате кампанията на базата на незабавна обратна връзка.

                       Разбирате къде е най-целесъобразно да излъчите рекламната си онлайн кампания.

                       Имате възможност да прецените дали кампанията е спомогнала за увеличаване на продажбите и дали е постигнала своите цели за пряко въздействие.

Какви ще са ползите от провеждане на изследване gemiusBrandingEffect?

Благодарение на това изследване:

 1. Разбирате дали кампанията е постигнала целите си за възприемане на търговската марка.
 2. Разбирате как кампанията е въздействала на търговската Ви марка.
 3. Разбирате как потребителите, които не са имали контакт с кампанията или не са посетили Вашия сайт, възприемат търговската Ви марка.
 4. Получавате обективен анализ на ефекта на различните рекламни форми за възприемане на търговската марка, което помага да премахнете неефективни рекламни форми от своя медиен план.

Какви ще са ползите от провеждане на изследване gemiusProfileEffect?

 1. Разбирате дали кампанията е постигнала целите си.
 2. Разбирате дали кампанията е стигнала до желаната целева група.
 3. Можете да извадите ценни изводи, за да планирате по-добре следващата рекламна кампания онлайн.