Вие се намирате тук: Изследвания -> gemiusFGI

Какво е gemiusFGI

Напълно съзнаваме, че количествените изследвания не винаги са в състояние да отговорят на очакванията ви. Често едно статистическо изследване не отчита индивидуалните мнения, емоциите или останалите фактори, които определят поведението на интернет потребителите. Именно това ни накара да разработим изследването gemiusFGI. Съкращението FGI идва от концепцията Focus Group Interviews (интервюта с фокус групи). Изследването представлява съвършена качествена добавка към количественото проучване и може да се провежда самостоятелно. Работата с фокус групи онлайн може да отговори на въпроси, които понякога са повод за безпокойство в бизнес дейностите. Тя дава възможност да разберете мненията на интернет потребителите за Вашия уеб сайт или за продуктите, които предлагате.

Допълнителна информация може да получите, като се cвържете с „Гемиус”.