Ползите от изследването gemiusFGI

Изследването с фокус групи онлайн дава информация за съдържанието на уеб сайта и доколко е лесен за ползване, а също и за визуалната му атрактивност. То помага да разберете нагласите, мненията и емоциите на интернет потребителите по отношение на определена търговска марка, рекламна форма или сайт.  

Изследванията се препоръчват конкретно на тези, които:

  • планират да въведат нова онлайн услуга или да променят настоящата версия на своя сайт,
  • искат да разберат мнението на интернет потребителите за своя сайт,
  • търсят корените на причината за липса на интерес към предлаганата от тях онлайн услуга или искат да идентифицират слабо функциониращите компоненти на своя сайт,
  • планират да пуснат нов продукт на пазара и искат да проверят какво мислят интернет потребителите за тази идея.

Резултатите от изследването gemiusFGI улесняват:

  • създаването на оптимална структура на Вашия сайт,
  • увеличаването на броя потребители, които остават на даден сайт, връщат се на него удовлетворени от лесното му ползване или го препоръчват на приятели,
  • създаването на онлайн услуга, която с времето да се превърне в ефективен маркетингов инструмент за увеличаване на продажбите и създаване на положителен имидж на компанията,
  • оценката на рекламни и промоционални материали на различни етапи от създаването им,
  • изграждането на по-ясна представа за „спорни въпроси” като религия, морални норми,  еротизъм, стереотипи и други.