Метеодология на  gemiusFGI

В изследването участват едновременно няколко души. В точно определено време сядат пред компютрите си вкъщи, за да споделят с останалите мнението си по дадена тема. Подобни онлайн срещи се наблюдават от модератор, който контролира посоката на цялата дискусия, насочвайки вниманието към зададените теми. По време на изследването, клиентът може във всеки момент да се свърже с модератора за коментар или за допълнителни въпроси, породени от дискусията. Проучването се извършва с помощта на инструмент, подобен на онлайн чат, чийто интерфейс можете да видите по-долу.

Всяко изследване gemiusFGI обикновено се състои от три срещи на фокус групи със 7-8 участника във всяка среща. Голямото предимство на gemiusFGI е фактът, че могат да участват потребители от всяка целева група и да изразят мнението си по дадена тема, а всяка фокус група може да се състои от различни целеви групи. Тези, които решат да ползват услугите на изследването, могат да разчитат на съдействието на нашите специалисти, които не само ще помогнат да се диагностицира проблема, но също така ще подготвят оптимален сценарий за интервюто. Набирането на участници и изпълнението се прави бързо и ефективно от служители на „Гемиус”. След края клиентът получава отчет, съдържащ транскрипция на срещата, заедно с изводи и препоръки.