Ползите от продукта gemiusGeo

Локализиране на съдържание

Продуктът gemiusGeo е най-лесният начин за доставчици да локализират съдържанието на сайта си. Информацията на сайта, която е с местен характер (напр. прогнозата за времето, новини, данни за връзка с местни клонове или графици за предоставяне на местни услуги) може да увеличи дневната използваемост на Вашия сайт и да се отрази на трафика му. По-големият брой потребители (нови и такива, които се връщат) означава по-голяма атрактивност на сайта Ви, особено в очите на рекламодателите.

Географски насочени реклами

gemiusGeo е безценен инструмент за изпълнение на медийни планове за всички компании, предлагащи реклама онлайн. Рекламодателите могат да насочат дадена реклама на базата на географското местоположение на отделни членове на аудиторията. Благодарение на факта, че се разпознава географското положение на потребителя, посещаващ даден сайт или използващ дадена търсачка, е възможно излъчваната реклама да се преправи.

За рекламни мрежи, gemiusGeo е основа за географско насочване според нуждите на клиента. Например, рекламната форма от малки и средни рекламодатели може да се насочи точно към клиенти, живеещи в същия район като рекламодателя. Това е особено важно за местни рекламодатели, които работят на местни пазари. Това решение позволява на рекламодателя да оптимизира кампанията си, за да я насочи успешно към желаната целева група и да намали разходите си.

Локализиране на езикови версии

За сайтове с версии на няколко езика, gemiusGeo може да помогне с автоматично показване на подходящия език за даден интернет потребител. Благодарение на използването на данни от gemiusGeo, необходимото на един потребител време да стигне до търсената от него информация може да се намали до абсолютен минимум, като така се увеличава използваемостта на сайта.

 Ако желаете да получите допълнителна информация, можете да се cвържете с „Гемиус”.