Ползите от изследването gemiusHeatmap

Изследването gemiusHeatMap:

  • дава пълна картина на кликванията, осъществени от посетителите на Вашия интернет сайт;
  • позволява мигновена оценка на популярността на представените материали на уеб страницата;
  • помага да се определи оптималната честота на актуализация на съответните части от Вашия сайт;
  • спомага за ефективно позициониране на продукти и информация;
  • показва въздействието върху нивото на интересите на интернет потребителите, свързани с промени в местоположението на съответната информация или секция;
  • близо 10-минутно забавяне позволява постоянно да се оценява променящата се реакция на интернет потребителите на Вашия сайт;
  • дава оценка на промените, засягащи представянето на линкове (промяна на цвета, шрифта) и тяхното въздействие върху броя на кликванията;
  • помага за проверка на интуицията Ви;
  • дава възможност да видите уеб страницата си през погледа на потребителите.

Благодарение на функционалния и лесен за използване интерфейс и ясното представяне на данните, изследването gemiusHeatMap е съвършен инструмент за работа, свързана с разработването на уеб сайтове. Ще подобрите Вашия сайт въз основа не просто на интуиция, а на достоверни данни.

Допълнителна информация за методологията на изследването можете да получите, като се cвържете с „Гемиус”