Методология на изследването gemiusHeatMap

Събиране на данни за кликванията

Изследването gemiusHeatMap използва технологията на куки файлове, която позволява да се идентифицират потребителите на определен уеб сайт, участващ в изследването, без да се нарушава личната им неприкосновеност. Данните се получават благодарение на изчисляващите скриптове, заложени в кода на сайтовете, включени в изследването.

Когато даден интернет потребител кликне на някой линк в изследван сайт, gemiusHeatMap изпраща информация за действието до сървъра на „Гемиус”.

Обработка на данните

Информацията за кликовете, която се събира чрез проследяващите скриптове, се съхранява в централните сървъри на „Гемиус”, откъдето после се прехвърля към центъра за обработка на данни. Там данните се анализират за получаване на статистика в реално време. Те се подават на клиентите систематично чрез приложението gemiusHeatMap, което е собственост на „Гемиус”. То позволява едновременно да виждате изследвания сайт и да анализирате данните за кликванията на потребителите из целия сайт.

Налична статистика

Свързаната с кликовете статистика се изчислява отделно за всеки интернет сайт (отделните сайтове се разграничават въз основа на техните URL адреси).

Статистиката може да обхване няколко периода:

  • предишен час
  • текущ или предишен ден
  • текуща или предишна седмица
  • текущ или предишен месец

Допълнителна информация за методологията на изследването можете да получите, като се cвържете с „Гемиус”.