Методология на изследването gemiusInsight


проучването gemiusInsight се състои от три основни етапа:


1. Създаване на концепцията на изследването, която се състои от:

* Определяне на конкретните цели на проучването,
* Определяне на период от време, през който ще се събира информация за анализ,
* Определяне на концепции и ключови думи, които ще бъдат използвани за търсене на съдържание засягащо определена търговска марка, продукт или услуга,
* Определяне на конкурентни марки,
* Определяне на обхвата на уебсайтове, които да бъдат включени в проучването, примерно ограничаване на проучването сред тематични портали свързани с конкретна марка или бизнес ниша.

2. Събирането на материал за анализ

В материал за анализ се включват главно текстовете, публикувани на табла за съобщения и блогове, както и становища под формата на коментари към статии. Методи за намиране на материали за обучение са:

* Използването на популярните търсачки: Google, NetSprint, Technorati,
* Използването на усъвършенстван RSS четец,
* Следенето на линкове и препратки намерени в блогове и табла за съобщения, открити по същия начин, по който потребителите в интернет търсят информация свързана с определен продукт или услуга.
* Използването на gemiusAudience проучване.

3. Анализиране на материалите и изготвяне на доклад

Последната фаза на проучването се състои от анализ на материала, от който е събран. Анализът включва подробно прочитане на целия материал, като най-важния елемент не е преброяването на откритите ключови думи, а тяхното тълкуване. За всяко изследване се създава нов, отделен документ в програмата Atlas.ti.  

Ако желаете допълнителна информация относно нашата методология, не се колебайте да се свържете с Gemius.