Примерно изследване gemiusProfile 

За да видите примерен доклад от изследване gemiusProfile, трябва да свалите посочения файл. Това е доклад за социо-демографския профил на посетителите на сайта www.ngo.pl, посветен на неправителствените организации в Полша.

Социо-демографски профил на интернет потребителите, посещаващи сайта www.ngo.pl