Вие се намирате тук: Изследвания -> gemiusProfile

Какво e gemiusProfile

Това изследване е насочено към фирмени сайтове, чиято основна цел е продажба/маркетинг на продукти или услуги.

Изследването е замислено с цел да предостави повече от обикновена количествена информация за ползването на уеб сайта. С негова помощ се измерва и социо-демографския профил на потребителите. Това става без да е необходимо да се излъчват онлайн pop-up анкети на съществуващите или потенциалните Ви клиенти. Вместо това се интегрират данни от изследването gemiusAudience на „Гемиус”.

Писменият доклад от изследването gemiusProfile съдържа:

  • Базисна количествена информация за ползването на Вашия сайт – включително брой посетители, брой импресии, брой посещения, време за всеки посетител, импресия или посещение, честота на импресиите или посещенията, обхват като процент интернет потребители, състав на аудиторията и др.
  • Поведенчески анализ на различни целеви групи – целевите групи могат да се дефинират според основни демографски критерии, включително тези на потребителите на анализираната търговска марка и основните конкуренти; „Гемиус” анализира поведението на сайта на компанията на всяка целева група, включително основните количествени индикатори. Този поведенчески анализ се извършва също така за цялата концептуална структура на сайта, като се анализира съдържанието, коeто различните целеви групи намират за полезно.

Ако се нуждаете от допълнителна информация, можете да се cвържете с „Гемиус”.