Ползите от изследването gemiusProfile

Изследването gemiusProfile е създадено с цел да предостави информация за социо-демографския профил на интернет потребителите на Вашия уеб сайт. С негова помощ можете да разберете дали целевите групи, които са най-важни за Вас, използват сайта Ви.    

С помощта на изследването можете да измерите интереса на различни целеви групи към Вашия сайт и да анализирате каква информация търсят различните сегменти. Това ще Ви подскаже как да подобрите съдържанието и дизайна на сайта си, а също и как да отговорите на потребностите на тези групи.

Като предоставя редовни и циклични данни, изследването помага да наблюдавате и анализирате тенденциите в профила на Вашата онлайн аудитория. Така можете да получите задълбочен поглед за способността на съдържанието на сайта да обхваща и заинтригува целевата Ви аудитория.