Методология на изследването gemiusProfile

Изследването се извършва на базата на модула gemiusAudience, с който измерваме профила на аудиториите на повече от 350 сайта за реклама и продажби. Резултатите от gemiusProfile се основават на анализ на повече от 100 000 попълнени въпросници.

Резултатите се получават от реално наблюдение на поведението на потребителите, а не от техни твърдения с декларативен характер. Това означава, че изследването е по-прецизно от традиционните модели с въпросници, при които е доказано, че по-добре отразяват познаването на търговската марка от реалното поведение.

Набиране на извадката

Изследването gemiusProfile по характер наподобява изследване, работещо с онлайн панел – няма нужда пряко да се анкетират потребителите на даден сайт. Вместо това, то ни позволява да определим социо-демографския профил на даден потребител чрез анализ на отделни членове от Вашата аудитория, които са попълнили анкета на някой друг – несвързан – сайт, след което чрез платформата gemiusTraffic са идентифицирани като посетители и на Вашия сайт.

Процесът на събиране на данни

Всички сайтове, които участват в изследването gemiusAudience, са свързани към платформата gemiusTraffic. Това дава пълни и изключително точни данни за поведението на интернет потребителите, които посещават тези сайтове, а тези данни се интегрират с анкети, разпространени сред случайна извадка интернет потребители (чрез pop-up прозорци). Анкетите събират базисни социо-демографски данни за случайната извадка.

Проучванията на „Гемиус” убедително сочат, че съществува връзка между социо-демографските характеристики и вероятността от попълване на онлайн анкети. В изследванията този проблем се нарича отклонение в избора на извадката. За да го елиминира „Гемиус” използва уникален алгоритъм, създаден именно с такава цел. Даден потребител, посетил сайт A, „носи” демографския си профил със себе си при посещението си в сайт Б - което означава, че не трябва да попълва следващи анкети. Така профилът му се споделя от всички сайтове, които участват в изследването gemiusAudience. Тези сайтове и техните потребители се интегрират посредством платформата gemiusTraffic.