Маркетингови изследвания

Интернет потребителите – поради своите специфични социо-демографски характеристики - представляват атрактивна целева група за многобройни категории стоки и услуги. „Гемиус” помага да опознаете потребителското поведение на тази група чрез маркетингови изследвания, извършвани от Интерактивния институт за маркетингови изследвания, който принадлежи към Група Гемиус.

За съжаление, уеб сайтът в момента е само на полски език.