Методология на изследването gemiusTraffic

Данните от изследването gemiusTraffic се получават чрез специални кодове JavaScript, които наблюдават трафика на уеб страници, свързани с услугата. Всяка импресия се наблюдава от платформата gemiusTraffic. Импресиите са в основата на изчисляването на допълнителна статистика за ползването.

Изследването gemiusTraffic използва технологията на куки файлове, за да идентифицира по уникален начин интернет потребители без да нарушава личната им неприкосновеност или анонимност. Уникалният идентификатор, обвързан с всеки куки файл, се прочита при всяка импресия. Така всяка допълнителна импресия за дадения интернет потребител впоследствие може да се групира в посещение или серия от посещения за целите на по-задълбочен анализ.

На тази основа, gemiusTraffic изчислява множество индикатори и метрики, които дават обратна връзка за използването на Вашия сайт. Изследването позволява подробен анализ на отделни посещения, включително и такъв на пътя на кликванията на отделния потребител.

Изследването събира също така и технографски данни, свързани с интернет браузъра, операционната система или резолюцията на екрана на потребителите на Вашия сайт.

Данните за трафика на Вашия сайт се съхраняват в база данни, която е собственост на „Гемиус” и се актуализира в реално време, за да имате мигновен достъп до тази информация.

Изследването gemiusTraffic не налага да инсталирате специално оборудване или софтуер във Вашата компания. Цялата услуга се извършва от сървърите на „Гемиус”, които са разработени, инсталирани и се поддържат от нашите специалистите за целия регион на Централна и Източна Европа.  

 Допълнителна информация можете да получите, като се cвържете с „Гемиус”