Вие се намирате тук: Изследвания -> gemiusUsability

Какво е gemiusUsability

Добре обмислена структура на уеб сайта, лесна за ползване информационна архитектура, интуитивна навигация – всички тези качества се покриват от идея тази използваемост на сайта, която е в основата на изследването gemiusUsability (т.е. gemiusUsability).

Изследването дава надеждна информация за това колко удобен е даден сайт за своите интернет потребители. С негова помощ можете незабавно да оцените използваемостта на сайта и да идентифицирате най-важните проблеми, които се появяват в работата с него.  

gemiusUsability се състои от три модула, които при необходимост могат да се поръчат поотделно:

  • gemiusUsabilityInspection – незабавна оценка от експерт за използването на даден сайт.
  • gemiusUsabilityEvaluation – прецизен преглед на сайта от екип специалисти. Помага да идентифицирате отличителните черти на сайта, които намаляват неговата използваемост.
  • gemiusUsabilityTest – изследване, в което участват интернет потребителите. Помага да научите повече за отличителните черти на сайта, които намаляват неговата използваемост. Освен това дава информация как потребителите да го ползват по най-удобния начин.

 Допълнителна информация можете да получите, като се cвържете с „Гемиус”.