Вие се намирате тук: Изследвания -> gemiusHeatMap

Какво е gemius HeatMap

Изследването gemiusHeatMap съдържа два модула.

Първият е LinkMap, който дава информация за кликванията върху линкове и други елементи (класически линкове и форми, JavaScript, Ajax) от Вашия уеб сайт. Резултатите от изследването са във вид на карта на кликванията, която се вижда директно на сайта. Приложението дава възможност да видите както сайта, така и графичната и цифрова информация за осъществените кликвания. Благодарение на LinkMap, получавате бързо и в ясен вид информация за поведението на интернет потребителите онлайн.

Вторият модул ClickMap имитира всички кликвания, направени на уеб страницата (не само на линкове и елементи) и представя данните под формата на температурна карта. Тази функционалност позволява да разберете къде е концентриран трафика на Вашия сайт. Например, можете да проверите дали интуицията Ви е подобна на тази на потребителите на сайта Ви, дали всички места на Вашата страница са линкове, които потребителите кликват при посещение на сайта.

Изследването gemiusHeatMap се извършва непрекъснато и е незабележимо за потребителите на сайта. То дава неограничен достъп до непрекъснато обновяващи се графични данни. Инсталирането на изследването не налага закупуване на допълнително оборудване или софтуер. Използва се лесно и не са необходими специализирани познания.

Запознайте се с ползите от изследването.

Демонстрация на продукта – разберете възможностите на приложението gemiusHeatMap

Разберете какви са ползите от gemiusHeatMap.

Допълнителна информация можете да получите, като се cвържете с „Гемиус”