Вие се намирате тук: Контакти

     Данни за връзка

Гемиус България ЕООД
сграда ХЕДОН, А-5-12
бул. България, №56А
1680 София, България

contact@gemius.bg
Търговски отдел:
Tel.:+ 359 2 442 82 44
sales@gemius.bg
Технически отдел:
Tel.:+ 359 2 444 22 52
GSM:+ 359 886 120 164
help@gemius.bg