Вие се намирате тук: Материали

Сваляне на информация

Можете да свалите следните материали от нашия уеб сайт:

  • Демо – примерни файлове, съдържащи данни и демо версии на продуктите ни
  • Примери – безплатни примерни доклади от наши изследвания
  • Търговски оферти – стандартни търговски оферти за продуктите, предлагани от „Гемиус”
  • Резултати от gemiusAudience – файлове с резултати от изследването gemiusAudience 

Ако желаете да получите допълнителна информация или се интересувате от някой от изброените горе материали, моля да се свържете се с „Гемиус”.