Примерни индивидуални изследвания

gemiusAdHoc

Водещи търговски марки сред румънските интернет потребители

Електронна търговия в страните от Централна и Източна Европа:Латвия (2007)

Електронна търговия в страните от Централна и Източна Европа:Унгария (2007)

Електронна търговия в страните от Централна и Източна Европа:Чехия (2007)

     Електронна търговия в страните от Централна и Източна Европа:Русия (2007)

 Електронна търговия в страните от Централна и Източна Европа: Украйна (2007)

 Електронна търговия в страните от Централна и Източна Европа: Литва (2007)

 Електронна търговия в страните от Централна и Източна Европа: Румъния (2007)

Нагласи към онлайн рекламата - Унгария (2006)

 Нагласи към онлайн рекламата - Литва (2006)

 Нагласи към онлайн рекламата- Румъния (2006)

 Нагласи към онлайн рекламата - Чехия (2006)

 Нагласи към онлайн рекламата - Словакия (2006)

 Нагласи към онлайн рекламата - Украйна (2006)

Имиджът на Банка CIB (2006)

Електронна търговия – пазар и прогнози (2005)

Интернет потребителите и Коледа (2004)

gemiusBrandingEffect

Колекцията Dove Silky (2003)

Pomelo do celГі – отчет за ефективността на рекламната кампания(2004)

gemiusDirectEffect

 Колекцията Dove Silky –анализ на ефективността на онлайн кампанията (2003)

Изследването „Хюндай” – примерен отчет за ефективността на една рекламна кампания

Влиянието на онлайн кампанията върху аудиторията на сайта hyundaimotor.cz (2006)