Вие се намирате тук: За нас -> История на Гемиус
Страница12

История на Гемиус

„Гемиус” е най-голямата агенция за интернет изследвания в Централна и Източна Европа. Благодарение на съчетанието от страст, талант и патентована технология, през последните седем години компанията разшири дейността си, предоставяйки на клиентите си подробни познания за интернет в Полша и цяла Европа.

Идея за успех

Краят на 90-те години на миналия век са горещ период в развитието на полския интернет. Внезапният подем на „точка-ком” и въодушевлението от новите технологии, заляло западните пазари, създава неизброими възможности за местни и външни предприемачи. Можеше да се очаква, че полския интернет също ще изживее своя бум.

Ползвайки натрупания опит в САЩ и изхождайки от максимата, че няма печалба без риск, един американски инвеститор - Global eMarketing Corporation – създава полска компания за технологии в средата на юни 1999 г. Тази компания постепенно разбира, че динамичната и бързо разрастваща се интернет индустрия ще има нужда от специализирани инструменти за маркетинг и изследвания. Създателят на „Гемиус” се е стремял да превърне в реалност идеите на младите специалисти.

„Гемиус” в Полша

Първата задача на малкия екип е да изгради проследяващата система Gemius, която впоследствие дава името на компанията. От 1999 до 2002 г., за първите три години дейност, „Гемиус” се превръща в неоспорим лидер сред компаниите за уеб анализи в Полша. Единствено тя в цялата страна предлага изследвания, фокусирани върху сайтове, които задават стандартите в бранша.

Интересът на клиентите е доказателство, че в този момент компаниите от бранша вече са реализирали потенциала на интернет и по-скоро търсят инструменти, които да им помогнат да оптимизират ползването на интернет в работата си. В отговор на това търсене, ръководството на „Гемиус” решава да разшири дейността в две насоки: продуктово и географски, с акцент върху готовността да се отговори на потребностите на клиента. В течение на една година (2002-2003), „Гемиус” прибавя в порт фолиото си пет нови продукта за изследвания. Започва да предлага комплексно и холистично измерване на ефективността на онлайн рекламни кампании, изследване на профила на интернет аудитории и проекти за индивидуални изследвания по поръчка на отделни клиенти. През този период броят на партньорите/клиентите на „Гемиус” достига 150.

Съществен момент в развитието на компанията и целия полски интернет е първата публикация на резултатите от изследването за измерване на аудитории Megapanel PBI/Gemius (в момента известно с името gemiusAudience също и на полския пазар) през януари 2005г. Този проект започва години по-рано по инициатива на компанията PBI, като окончателната методология е изработена през октомври 2004 г. и така „Гемиус” започва да прави измервания на аудитории на сайтове и интернет приложения в Полша. Това изследване бързо се превръща в мерило за медийно онлайн планиране в бранша.

История на Гемиус

„Гемиус” зад граница

В основата на нашия успех е високото качество на услугите ни. Дългогодишният ни опит в Полша ни позволява да предлагаме лесно измерими решения и в други страни. През 2004 г. „Гемиус” навлиза успешно в Чехия. В партньорство с MediaResearch печели търг за предоставяне на услуги за измерване на интернет аудитории на чешкия пазар. Проучването gemiusAudience става мерна единица и в чешката интернет индустрия.

През следващите две години „Гемиус” се развива успешно в Централна и Източна Европа, и се налага като водеща компания в областта на интернет изследванията в Чехия, Словакия, Унгария, Украйна, Литва, Латвия, Естония, Румъния, Словения, Хърватия и България. През 2006 г. навлиза на руския пазар и обръща поглед към Западна Европа, където започва да предлага услуги за измерване на аудитории в Дания (като официален стандарт на пазара) и Австрия.

Промени в имиджа

Една от най-значимите стъпки в историята си компанията предприема в края на 2003г., когато променя името си от Global eMarketing на „Гемиус” - от наименованието на най-известния си продукт (системата Gemius). Същевременно работи и за промяна на фирмения профил – от компания за технологии става такава за изследвания. Наименованията на всички фирмени продукти се синхронизират, за да отразят промяната в търговското име. Например, системата Gemius се превръща в изследването gemiusTraffic. Приема се ново лого, което с течение на времето набира популярност и вече лесно се разпознава в Полша и зад граница.

Образоване на пазара и работа с медиите

През 2003 г. „Гемиус” активно започва да образова пазара как да гради модерен и рационален e-бизнес. Работейки с медиите, компанията успява да осигури информираност и да представи възможностите на множество изследователски методи. Това е причината обученията да се включат в продуктовото порт-фолио.

От 2000 г. насам „Гемиус” периодично публикува данни от известните си изследвания (могат да се видят на RankingCEE.com, Ranking.pl и др.). Тези бюлетини проследяват тенденциите в използването на интернет, включително популярност на търсачки, употреба на операционни системи и др. При навлизането на нови пазари, „Гемиус” предлага подобни услуги в много от страните, в които работи. Заедно с данните, публикувани от gemiusAudience, тези бюлетини дават периодична и ценна информация за използването на интернет.


Обществена ангажираност

„Гемиус” се старае да играе активна роля в обществения живот – както социално, така и културно. Работи с най-различни партньори в подкрепа на интернет инициативите на неправителствени организации от Централна и Източна Европа- например като помага за интернет рекламни кампании в защита на каузите им.

Страница12