Якуб Височански

Вицепрезидент

Якуб Височански притежава диплома по икономика от Варшавския институт по икономика, както и една степен по математика от Университета на Варшава. В продължение на 7 години той работи в застрахователното дело и Консултативния бизнес към "Ernst & Young" във Варшава. Въпреки че, се фокусира върху одита на финансовите отчети на финансовите и застрахователни компании, действащи на полския пазар, освен това той работи върху системите за вътрешен контрол, актюерски анализи и реконструкция на бизнес процесите. Той е притежател на експерт-счетоводител диплома, ACCA, CISA, CIA. Якуб постъпва в "Гемиус" през ноември 2006 г. като финансов директор и е повишен в главен финансов директор през февруари 2009.