Вие се намирате тук: Новини

Краят на груповото пазаруване идва? Не и в Дания

2014-08-01

В Полша, Русия и Турция интересът към груповото пазаруване намалява, докато в Дания се забелязва ръст. Турските интернет потребители посещаващи този тип сайтове са на възраст между 18 и 34 години, докато в Дания тяхната възраст е над 45 години.

Гемиус разгледа популярността на сайтовете за групово пазаруване в Дания, Полша, Русия и Турция. Анализът обхваща последния месец на всяко тримесечие в периода 2012-2014 разглеждайки потребителите на възраст над 18 години. Оказва се, че спадът в популярността е най-ясно изразен в Русия –четворен спад, а в Полша е почти два пъти. Ситуацията в Дания обаче е различна. Трафикът от сайтовете за групово пазаруване се е увеличил над два пъти и половина за разглеждания период.

„Причините за този ръст са две“ обяснява Кристиян Хьорт, оглавяващ датския клон на Гемиус. „Първата причина е, че сайтовете за групово пазаруване бяха разработени много по-късно в сравнение с другите разглеждани страни. Другата причина е, че икономическия климат в  Дания лека полека се подобрява и домакинствата гледат много по-оптимистично в сравнение с 2012. Хората започват лека полека да инвестират повече пари, но все още искат добра оферта. Точно такъв тип сделки предлагат и тези сайтове.“

Сайтовете за групово пазаруване са платформи, в които преобладават дамите и потребителите с висше образование
Кои са потребителите, които ловуват добри сделки на страниците на сайтове за групово пазаруване? Анализът на потребителите по отношение на техния социо-демографски профил показва, че във всяка една от разглежданите държави преобладава дамската аудитория и потребителите с висше образование. В Турция, те са главно на възраст между 18 и 34 години (съставлявайки 2/3 от потребителите на тези сайтове). В Полша и Русия, над половината от интернет потребителите търсещи изгодни сделки са на възраст между 25 и 44, докато в Дания тяхната възраст е над 45 години.

Според Хьорт, причината за по-високата възраст на потребителите в тези сайтове като SpotDeal, Sweetdeal и Dagensbedste е, че последните се рекламират в национални и регионални вестници. „ В сайтовете на тези вестници преобладават по-възрастни потребители, с което може да бъде обяснена и тази разлика“, добавя експертът.

Обратно към списъка