Вие се намирате тук: Новини

Какво представлява кликването върху реклама (ad click)?

2015-03-24

Каква е възрастта на интернет потребителите, които кликват върху онлайн рекламите? Какво е тяхното образование? Дали са предимно мъже или предимно жени? Отговорите на тези въпроси варират в зависимост от страната, в която са събирани. Може да свалите последния Гемиус рипорт „Users engaging with online ads” (Потребители, ангажирани с онлайн реклами) и да научите повече.

 

Рипорта, достъпен от следния линк, представя социо-демографски профил на интернет потребителите, които генерират онлайн рекламни дисплеи, както и тези, които не правят кликове. Документа също така идентифицира пазарите, с най-голям дял потребители, които кликват върху реклами и са с най-добър CTR. Анализът обхваща страни от Централна и Източна Европа: Естония, Латвия, Литва, Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Словения, Хърватска, Румъния, България, Сърбия и Украйна.

 

Според рипорта, в Естония и Украйна жените, които кликват върху реклами са повече от мъжете (56% жени – 44% мъже). Ситуацията обаче е точно обратна в България, Хърватска и Сърбия. В тези страни, мъжете, кликващи върху реклами са повече от половината интернет население.

 

Подобни разлики са забележими и в годините на потребителите. Например, група интернет потребители, които кликват върху реклами, дела на хората между 16 и 24 години е най-голям в Украйна (27%), както и в Румъния (26%), а е най-малък в Хърватска (8%).

 

Когато става въпрос за ниво на образование, структурата на онлайн населението, което кликва върху реклами е подобна във всички измервани страни. Във всяка една страна, повече от половината потребители заявяват, че имат средно или незавършено средно образование.

 

Цитираните данни са взети от gemiusAdMonitor, рипорт отнасящ се за най-известните рекламни формати. Рипорта е базиран на анализи на онлайн кампании (gemiusDirectEffect), както и на данни, получени благодарение на продукта AdOcean. Анализа обхваща 13 страни от Централна и Източна Европа – България, Хърватска, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Сърбия и Украйна.

 

 

От този линк може да свалите рипорта AdMonitor:

http://files.gemius.pl/Reports/2015/gemiusAdMonitor_soc-dem_plus

Обратно към списъка