Професионални партньори


В чужбина

Mediaresearch извършва едно от най-всеобхватните и методологично комплексни изследвания, предлагани на пазара – мониторинг на телевизионната аудитория. То се провежда в Чешката република от 2002 г. насам (подготовката е в периода 2001-2002 г.), а в момента Mediaresearch кандидатства за продължаването му до 2012 г. Цялото изследователско и технологично ноу-хау за извършване на мониторинг на телевизионни аудитории е собственост на Mediaresearch и е разработено заедно със стратегическите партньори на компанията. В сътрудничество с полската „Гемиус”, Mediaresearch предлага услуги за мониторинг и изследване на социо-демографската структура на интернет аудиторията в Чехия - проектът „НетМонитор”. Същевременно компанията извършва маркетинг и бизнес подпомагане на други продукти на „Гемиус” на чешкия пазар.

Партньорът на „Гемиус” в изследването gemiusAudience в Словения и Хърватия - CATI – е най-голямата словенска компания за маркетингови, медийни и социални изследвания и консултантски услуги. CATI е пионер в множество изследователски области в Словения и активно завладява нови пазари, отчасти като съсобственик на компанията „ПРИЗМА” в Хърватия, „Пи Джи ЕМ Консулт” в Сърбия и „Мениджър” в Босна и Херцеговина.

Един от унгарските пазарни лидери Ipsos Szonda – Институт за изследване на медиите, общественото мнение и пазара в Будапеща – работи с Гемиус за изследване на аудитории (gemius/Ipsos). Компанията е член на Група Ипсос, която обхваща 40 изследователски агенции с офиси в Европа, Северна и Южна Америка, Австралия и Китай.