Политика за защита на личните данни

„Гемиус” осъзнава необходимостта от защита на самоличността на интернет потребителите, които посещават наблюдаваните от компанията сайтове и активно работи в тази насока. В този документ се изброяват политиките, които следва „Гемиус” при извършването на изследвания, с цел защита на самоличността и анонимността на интернет потребителите.

Политики за защита на данните на интернет потребителите

  1. „Гемиус” не събира никакви лични данни или данни, спомагащи за разпознаване на личността на интернет потребителите, без изричното им съгласие. Информация за име, пол, възраст, адрес и т.н. остава анонимна. Технически данни се събират само за компютъра на потребителя, но това е ограничено единствено до: операционна система, тип браузър, резолюция на екрана и географско местоположение, основано на IP адрес.
  2. „Гемиус” не интегрира данните, събрани по време на изследването, в каквито и да е външни бази данни с лична информация.
  3. Изследователските проучвания, осъществявани от „Гемиус”, използват технологията на куки файлове. Те съдържат само произволно генериран набор от символи. Благодарение на куки механизма е възможно да се идентифицират уеб браузърите, използвани от интернет потребителите, да се разграничат посетителите (куки), които влизат за пръв или пореден път, да се групират последователни импресии в едно посещение, да се направи рейтинг на операционните системи и т.н. Ако не сте съгласни трафика от Вашия браузър да се идентифицира – кликнете тук.

Политики по отношение на клиентски данни

  1. „Гемиус” гарантира пълна анонимност на всички данни, които събира от името на клиентите си. Данните, събрани в процеса на изследване, не се показват – частично или изцяло – на никакви трети страни.
  2. „Гемиус” не манипулира никакви резултати от изследванията си – нито на ниво сурови данни, нито на ниво обработени данни.
  3. „Гемиус” си запазва правото да използва данни от уеб сайтовете на клиентите в обобщен вид с цел описание на целия интернет. Резултатите се представят в сумиран вид и не съдържат данни за отделни сайтове. Извличането на данни за отделни сайтове от подобни обобщени справки е невъзможно.
  4. Всички клиентски данни, предоставени по време на регистрация или посочени в споразумения с „Гемиус”, остават поверителни. Те се използват единствено за:
  • Връзка с клиента относно предоставената услуга, ако е необходимо
  • Предоставяне на съществена информация за реализиране на изследването
  • Кореспонденция относно фактуриране и плащане

Като етична агенция за маркетингови изследвания, „Гемиус” спазва всички морално-етични кодекси, публикувани от Световната асоциация на изследователите в областта на маркетинга и изследване на общественото мнение ESOMAR (www.esomar.org). „Гемиус” установява контакт с хора, предоставили своите имейли, ЕДИНСТВЕНО И САМО ЗА ЦЕЛИТЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО, и ЕДИНСТВЕНО във връзка с участието им в даден изследователски проект. „Гемиус” НЕ РАЗПРОСТРАНЯВА МАРКЕТИНГОВ ИЛИ РЕКЛАМЕН МАТЕРИАЛ НА ЛИЦАТА, ДАЛИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВРЪЗКА. Всички събрани данни се използват единствено за целите на статистически анализ и „Гемиус” гарантира, че не предоставя посочените имейли на трети страни.