Вие се намирате тук: За нас -> Социална отговорност -> Проектът

Проектът

„Гемиус” подпомага неправителствени организации в изпълнението на заложените им цели в рамките на проекта „Интернет за социални кампании”. Проектът е елемент от дългосрочната стратегия на „Гемиус”, основана на икономически и етични ценности.

Сътрудничеството на „Гемиус” с неправителствени организации се извършва в три области:

·        Рекламни кампании в интернет – в сътрудничество със stat24 и PBI, „Гемиус” подпомага реализацията на социални кампании в интернет. Социални реклами се излъчват – със съгласието на собствениците на сайтовете – в повече от 20,000 сайта, които използват безплатна статистика, предоставена от stat24 съгласно уговорка с PBI (stat.pl/PBI). В края на всяка кампания, „Гемиус” подготвя специален доклад. Предоставянето на рекламно пространство на неправителствени организации им позволява да стартират дългосрочни благотворителни кампании и засилва отличителността на конкретните послания, отправени към интернет общността.

·        Мониторинг на уеб сайтове – чрез изследването gemiusTraffic, „Гемиус” наблюдава сайтовете на неправителствени организации безплатно. Изследването се извършва непрекъснато и е незабележимо за потребителите. Наблюдението на трафика на сайтовете позволявана организациите да оптимизират съдържанието и изгледа на сайтовете си.

·        Анкетно проучване – „Гемиус” извършва за неправителствени организации анкетно проучване сред интернет потребителите по социални теми. Освен това прави задълбочен анализ на статистическите данни, а също и заключения и препоръки в отчетите си. Резултатите от проучването дават възможност на организациите да оценят ефективността на приключили кампании и да планират нови.