Вие се намирате тук: За нас -> Кариери -> Философията на Гемиус

Философията на Гемиус

В работата си изповядваме следната философия:

Да сме най-добрите

„Гемиус” е лидер в бранша. Тази позиция е извоювана благодарение на стратегията ни да наемаме най-добрите сред добрите – често дори от студентската скамейка – чийто талант е безценен за бизнеса. 

Да ценим индивидуализма

„Гемиус” не прилага стриктни процедури или стандартни подходи. Ние ценим индивидуалния подход към проблемите. Служителите ни не се колебаят да търсят нови и нестандартни решения. Те са наясно, че ентусиазмът и инициативността са силните им страни.

Личностно развитие

Развитието на членовете на екипа на „Гемиус” е приоритет за ръководството. В желанието си да подпомогне професионалното и личностното им развитие, компанията финансира разнообразни обучителни/образователни програми за служителите.

Работа в екип

„Гемиус” се води от мотото „Да мислим отвъд границите”, като разчита на всички свои служители да намират нестандартни решения. Успехът ни е възможен единствено благодарение на екипната работа на уникалните ни членове. Общата ни амбиция е непрекъснато да се усъвършенстваме.

Формиране на качество и стандарти

В работата си се придържаме към морално-етичния кодекс на Световната асоциация на изследователите в областта на маркетинга и проучване на общественото мнение (ESOMAR). Като пионер в етиката и стандартите на изследванията, нашата компания с гордост следва тези общопризнати стандарти в бранша.

Географското ни разширяване е резултат от качествените решения в областта на изследванията. Продуктите ни са проверени и изпробвани, и обикновено се налагат като стандарт в бранша на съответния местен пазар.